Om oss

John Walter Johansen Brann & Sikkerhet AS ble etablert i år 2000.

JWJ Brann og Sikkerhet AS

John Walter Johansen Brann & Sikkerhet AS ble etablert i år 2000.

JWJ Brann & Sikkerhet AS arbeider mot kraftbransjen i Norge og  har meget høy kompetanse innen rømningsveimerking, brannseksjonering, lås og beslag, branndører, sikkerhetsdører, branndokumentasjon og konsulent bistand. Vi utarbeider også Brann -og rømningsplaner. JWJ Brann & Sikkerhet AS utfører oppdrag over hele Norge.

Alle våre ansatte har sikkerhetskort for høyspentanlegg.

John Walter Johansen arbeidet i Hafslund ASA fra 1982-2000 innen samme segmentet og har til sammen over 30 års erfaring innen brannsikring og rømningsveismerking.

Leverandører

Referanser

 • E-CO Energi AS
 • Statkraft Energi AS
 • Eidsiva Vannkraft
 • Glitre Energi Produksjons AS
 • Hydro Energi AS
 • Elkem ASA, Østfold Energi AS
 • Hafslund Nett AS
 • Agder Energi AS
 • Jernbaneverket
 • Statnett SF
 • Bane Energi AS
 • SKL AS