Om oss

John Walter Johansen Brann & Sikkerhet AS ble etablert i år 2000.

JWJ Brann og Sikkerhet AS

John Walter Johansen Brann & Sikkerhet AS er et veletablert selskap med lager og kontor i Sarpsborg som ble etablert i år 2000.

JWJ Brann & Sikkerhet AS arbeider mot kraftbransjen i Norge og  har meget høy kompetanse innen:

 • Fysisk sikring kraftstasjoner og transformatorstasjoner
 • Utarbeidelse av sikkerhetsrapporter ( Kbf 2022)
 • Rømningsveimerking
 • Brannseksjonering
 • Lås og beslag
 • KBO sikkerhetsporter med automatisk styring
 • Sikkerhetsdører og branndører
 • Branndokumentasjon
 • Utarbeidelse av Brann-og rømningsplaner
 • Konsulent bistand innen våre fagfelt

JWJ Brann & Sikkerhet AS utfører oppdrag over hele Norge.

Alle våre ansatte utfører årlig FSE og førstehjelpskurs og innehar sikkerhetskort hos de fleste kraftselskap.

Leverandører

Logo StepLock

Referanser

 • HafslundEco Vannkraft AS
 • Statkraft Energi AS
 • Eidsiva Vannkraft
 • Glitre Energi Produksjons AS
 • Hydro Energi AS
 • Elkem ASA, Østfold Energi AS
 • Eliva Nett AS
 • Agder Energi AS
 • Jernbaneverket
 • Statnett SF
 • Bane Energi AS
 • SKL AS