Trappemerking


Merking av trapper

Etterlysende inntrinnsmarkering monteres ved rekkverk hvis det er tilstrekklig med lys.

Tverrstripe monteres ved inngang og utgang av trapp med repos.

Henvisningskilt plasseres på skrå i rømningsretningen

Trappemerking i utførelse 5x20cm i TL300 kvalitet.

Trappemerking i utførelse 10x20cm i TL300 kvalitet

Repos i utførelse 5x50cm i TL 300 Kvalitet

Repos I utførelse 10x50xm i TL 300 kvalitet


IMG_7827
 IMG_0916

                        Bilde5 Bilde6