ISO Brannskilt

    

20×20 Brannskilt flat. Disse kan også settes på Plog

Leveres i TL 300/40 mcd/m2