Sellicha

JWJ Brann & Sikkerhet AS er kvalifisert som leverandør i Sellicha.

Ved å være kvalifisert  i Sellicha som leverandør er et kvalitetstempel.

Sellicha blir benyttet av stort sett alle Kraftselskaper for innkjøp av varer og tjenester.

Sellihca (Finland)