Glidebrikke

IMG_0632

Nyutviklet glidebrikke for SafeGrip OL.

Denne gjør panikkbeslaget vedlikeholdsfritt.

Montasjeanvisning